Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…

 

Chociaż maksyma ta ma już ponad pięć wieków, dla zespołu go4progress jest jak najbardziej aktualna. Przekazujemy dzieciom wiedzę w sposób empiryczny. Pozwalamy aby chłonęły umiejętności bawiąc się i eksperymentując. Nie stosujemy jednej cudownej metody, gdyż taka nie istnieje. Bazujemy natomiast na sprawdzonych metodach, doświadczeniu i kreatywności. Stosujemy między innymi:

Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR) – kluczowym elementem przyswajania języka przez dziecko jest ruch. Dziecko, tak jak w przypadku nauki języka ojczystego, najpierw osłuchuje się z językiem, następnie zaczyna reagować na polecenia. Każde polecenie poparte jest odpowiednim ruchem, gestem, dzięki czemu dzieci (także dorośli) rozumieją i przyswajają. Następnie przychodzi moment tworzenia własnych komend. I tak w prosty sposób dziecko zaczyna używać języka w sposób naturalny.

Metodę bezpośrednią – mówimy do dzieci po angielsku czy hiszpańsku, w  każdej sytuacji. Pokazujemy uczniom, że język obcy to narzędzie komunikacji, a nie zbiór reguł.

Elementy metody CLIL (Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu)  -  Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednocześnie obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go. Metoda ta jest szczególnie popularna w placówkach dwujęzycznych, gdzie uczniowie uczą się matematyki lub historii w innym języku niż ojczysty. Na naszych zajęciach i warsztatach wykorzystujemy elementy CLIL-u, np. wprowadzając słownictwo dotyczące jedzenia uczymy dobrych nawyków żywieniowych, przy okazji zwierząt rozmawiamy o kontynentach, które zamieszkują. Popularne flashcards zastępujemy autentycznymi zdjęciami i materiałami lub po prostu prowadzimy cały warsztat w języku obcym.

Muzykę – śpiewanie piosenek w języku obcym jest jedną z najlepszych metod na utrwalenie poznanych słówek i zwrotów. Dzieci szczególnie chętnie uczestniczą we wspólnym śpiewaniu i pląsach, dlatego właśnie muzyka stanowi tak ważny element naszych zajęć.