Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

Kursy Business English / kursy angielski biznesowy w go4progress, dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Kursy angielski biznesowy obejmują różnorodne zakresy tematyczne, między innymi: marketing, reklamę, negocjacje, HR, finanse, inwestycje, ubezpieczenia, zarządzanie etc.
Kursy Business English to praca nad poszerzeniem słownictwa, poprawnością gramatyczną i rozwój umiejętności komunikacyjnych. W ramach każdego zakresu tematycznego oferujemy rozwijanie wszystkich umiejętności językowych takich jak: rozumienie i analizę tekstu czytanego i słuchanego, wypowiedź ustną oraz wypowiedź pisemną.
Kursy Business English to wiele możliwości do aktywnego uczestnictwa w zajęciach – nasi kursanci mają okazję do rozwijania swoich możliwości z zakresu negocjacji, argumentowania, biorą także udział w dyskusjach, prezentacjach.
Kursy Business English to również praca nad wypowiedzią pisemną – tworzenie korespondencji firmowej, praca z dokumentacją firmową.

CENNIK

Cena kursu zawiera:

      test sprawdzający poziom uczestników kursu,

      końcowy test sprawdzający,

      certyfikat szkoły poświadczający ukończenie kursu na danym poziomie.

Cena za zajęcia 45 minutowe (brutto)

Liczba osób w grupie

Koszt zajęć na jedną osobę

Koszt jednych zajęć

4 lekcje w miesiącu

8 lekcji w miesiącu

12 lekcji w miesiącu

1

70,00 zł

70,00 zł

280,00 zł

560,00 zł

840,00 zł

2

40,00 zł

80,00 zł

320,00 zł

640,00 zł

960,00 zł

3

30,00 zł

90,00 zł

360,00 zł

720,00 zł

1080,00 zł

4

25,00 zł

80,00 zł

320,00 zł

640,00 zł

960,00 zł

5

17,00 zł

85,00 zł

340,00 zł

680,00 zł

1 020,00 zł

6

15,00 zł

90,00 zł

360,00 zł

720,00 zł

1 080,00 zł

7

13,60 zł

95,00 zł

380,00 zł

760,00 zł

1 140,00 zł

8

12,50 zł

100,00 zł

400,00 zł

800,00 zł

1 200,00 zł

9

11,70 zł

105,00 zł

420,00 zł

840,00 zł

1 260,00 zł

10

11,00 zł

110,00 zł

440,00 zł

880,00 zł

1 320,00 zł


Cena za zajęcia 90 minutowe (brutto)

Liczba osób w grupie

Koszt zajęć na jedną osobę

Koszt jednych zajęć

4 lekcje w miesiącu

8 lekcji w miesiącu

12 lekcji w miesiącu

1

120,00 zł

120,00 zł

480,00 zł

960,00 zł

1440,00 zł

2

80,00 zł

160,00 zł

640,00 zł

1280,00 zł

1 920,00 zł

3

60,00 zł

180,00 zł

720,00 zł

1440,00 zł

2160,00 zł

4

50,00 zł

200,00 zł

800,00 zł

1600,00 zł

2400,00 zł

5

40,00 zł

200,00 zł

800,00 zł

1584,00 zł

2400,00 zł

6

33,00 zł

198,00 zł

792,00 zł

1584,00 zł

2400,00 zł

7

28,00 zł

196,00 zł

784,00 zł

1568,00 zł

2352,00 zł

8

25,00 zł

200,00 zł

800,00 zł

1600,00 zł

24 00,00 zł

9

22,00 zł

198,00 zł

792,00 zł

1568,00 zł

2352,00 zł

10

20,00 zł

200,00 zł

800,00 zł

1600,00 zł

2400,00 zł