Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

instrument

Rozwój osobisty dla dzieci i rodziców

Umiejętności społeczne, tak istotne dla efektywnego radzenia sobie w dorosłości, rozwijamy od wczesnego dzieciństwa. Zarządzanie sobą, swoimi emocjami, relacjami z innymi odgrywa coraz istotniejszą rolę w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dodatkowo ze względu na szybkie tempo życia coraz trudniej znaleźć nam czas na to, co najważniejsze: budowanie, pogłębianie i utrzymywanie więzi z najbliższymi. W związku z tym w naszej ofercie pojawiły się warsztaty dotyczące rozwoju osobistego dla dzieci i rodziców.  Zapraszamy do rozwoju poprzez wspólną zabawę i różnorodne zadania prowadzone przez psychologa- coacha.

WARSZTATY DLA DZIECI

 Cykl 10 spotkań dotyczących komunikacji, asertywności, emocjom, radzeniu sobie ze stresem, różnicom interpersonalnym, poczuciu własnej wartości. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Ilość uczestników

5-10 osób

Wiek uczestników

6-10  lat

Cena za 10 warsztatów

300 zł/os.

Cena za jeden warsztat

35 zł/os.

Czas trwania

90 minut

*Zajęcia nie są terapią, ich celem jest rozwinięcie inteligencji społecznej i emocjonalnej u dzieci.

WARSZTATY DLA RODZIN

Cykl 5 spotkań dotyczących umacnianiu więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami w oparciu o metody coachingowe. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień.

Ilość uczestników

6-12 osób

Cena całego cyklu

100 zł na osobę

Cena pojedynczego warsztatu

35 zł/os.

Czas trwania

90 minut

Wiek uczestników

5-10 lat

*Zajęcia nie są terapią, ich celem jest rozwinięcie inteligencji społecznej i emocjonalnej u dzieci i umocnienie więzi z rodzicami w oparciu o metody coachingowe.