Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

matura

KURSY MATURALNE

Centrum go4progress oferuje kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy CKE oraz profesjonalni lektorzy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w komisjach egzaminacyjnych pomożemy Ci utrwalić posiadaną wiedzę, poszerzyć swoje wiadomości  i uniknąć błędów popełnianych przez maturzystów. Gwarantujemy przyjazną oraz sprzyjającą nauce atmosferę.  

matura

KURSY MATURALNE

Centrum go4progress oferuje kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy CKE oraz profesjonalni lektorzy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w komisjach egzaminacyjnych pomożemy Ci utrwalić posiadaną wiedzę, poszerzyć swoje wiadomości  i uniknąć błędów popełnianych przez maturzystów. Gwarantujemy przyjazną oraz sprzyjającą nauce atmosferę.  

+ Kursy maturalne - język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Czas trwania kursu

Od początku października do końca kwietnia

Ilość godzin

25 spotkań po 90 minut

Częstotliwość

Raz w tygodniu

Miesięczna opłata za kurs

180 zł

Cena za lekcję

25 zł

Ilość osób w grupie

5-10 osób

Materiały

Wliczone w cenę kursu

Termin

Wtorek  17.00-18.30

Na zajęciach poświęcimy czas na:

·        doskonalenie wszystkich sprawności: słuchanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna;

·        ćwiczenie wypowiedzi ustnych na różne tematy (dyskusje, praca w parach, krótkie prezentacje);

·        rozbudowywanie leksyki;

·        tworzenie wymaganych na maturze wypowiedzi pisemnych;

 

·        omówienie często popełnianych błędów;

+ Kursy maturalne - język polski

JĘZYK POLSKI

Czas trwania kursu

Od początku października do końca kwietnia

Ilość godzin

25 spotkań po 90 minut

Częstotliwość

Raz w tygodniu

Miesięczna opłata za kurs

180 zł

Cena za lekcję

25 zł

Ilość osób w grupie

5-10 osób

Materiały

Wliczone w cenę kursu

Termin

Poniedziałek 17.00-18.30

Na zajęciach poświęcimy czas na:

·      rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze  popularnonaukowym, publicystycznym i retorycznym;

·      analizę tekstu i jego przekształcenia;

·       wyszukiwanie informacji w tekście;

·     opanowanie zagadnień z zakresu nauki o języku;

·     utrwalenie materiału przewidzianego w podstawie programowej;

·       powtórzenie wiadomości dotyczących lektur obowiązkowych;

·       tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej związanej z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu ( rozprawki dotyczącej utworu epickiego lub dramatycznego oraz interpretacji utworu lirycznego);

·    przygotowanie wypowiedzi ustnej (m. in. analiza tematu i załączonego tekstu, formułowanie własnego stanowiska, wykorzystanie kontekstów, przygotowanie planu wypowiedzi).

+ Kursy maturalne - matematyka

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY- JĘZYK ANGIELSKI


Czas trwania kursu

Od początku października do końca kwietnia

Ilość godzin

25 spotkań po 90 minut

Częstotliwość

Raz w tygodniu

Miesięczna opłata za kurs

180 zł

Cena za lekcję

25 zł

Ilość osób w grupie

5-10 osób

Materiały

Wliczone w cenę kursu

Termin

Czwartek 17.00-18.30

+ Egzamin ósmoklasisty

Na zajęciach poświęcimy czas na:

·        doskonalenie wymaganych umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz znajomość funkcji i środków językowych;

·        ćwiczenie wypowiedzi ustnych na różne tematy (dyskusje, praca w parach, krótkie prezentacje);

·        rozwiązywanie przykładowych zadań i arkuszy – szczególną uwagę zwrócimy na zadania otwarte;

·        pisanie oraz wspólne omawianie arkuszy egzaminacyjnych;

·        omówienie często popełnianych błędów;