Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

 

Centrum go4progress oferuje kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty na najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzą egzaminatorzy CKE oraz profesjonalni lektorzy. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w komisjach egzaminacyjnych pomożemy Ci utrwalić posiadaną wiedzę, poszerzyć swoje wiadomości  i uniknąć często popełnianych błędów. Gwarantujemy przyjazną oraz sprzyjającą nauce atmosferę.

 

Częstotliwość zajęć w tygodniu

2 razy lub 1 raz

Ilość godzin w tygodniu

2 x 60 min. lub 1 x 120 min.

Liczba godzin kursu ( 60 min.)

62 h

Cena za cały kurs

1352 zł

Cena miesięczna kursu 

169 zł x 8

Czas trwania kursu

 8 miesięcy

 

 

NAD CZYM BĘDZIEMY PRACOWAĆ?

Na zajęciach poświęcimy czas na:

  • doskonalenie wymaganych umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz znajomość funkcji i środków językowych,
  • ćwiczenie wypowiedzi ustnych na różne tematy (dyskusje, praca w parach, krótkie prezentacje),
  • rozwiązywanie przykładowych zadań i arkuszy – szczególną uwagę zwrócimy na zadania otwarte,
  • pisanie oraz wspólne omawianie arkuszy egzaminacyjnych,
  • omówienie często popełnianych błędów.