Sprawdź swój poziom angielskiego

Pamiętaj, że tu nie ma złych wyników 😉

Test to nie wszystko. Po jego rozwiązaniu, proponujemy spotkanie, podczas którego ocenimy Twój poziom angielskiego, uwzględniając także umiejętności mówienia.
Luty 2023

Konkurs LinGo! 2023

Zapraszamy pasjonatów języka angielskiego z klas 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie “LinGo 2023”!

Szczegóły informacji

Czym jest “LinGo”?

Celem konkursu “LinGo” jest sprawdzenie umiejętności językowych i kulturowych w zakresie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Zakres zagadnień obejmuje podstawę programową oraz zagadnienia podane przez organizatora konkursu Centrum Językowe Go4progress z siedzibą przy ul. Lecha 5-7 w Toruniu. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Na czym polega konkurs?

Konkurs “LinGo” jest konkursem jednoetapowym, polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych. Każda z grup wiekowych rozwiązuje test na innym poziomie trudności. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne i wynosi 16 zł za uczestnika. Opłaty należy przelewać do dnia 17.03.2023 r. na konto Organizatora (nr konta dostępny jest w regulaminie konkursu). Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe oraz szkoły językowe. Uczestników zgłasza nauczyciel- koordynator konkursu w swojej szkole. Do zgłoszenia niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszenia do pobrania na stronie www.go4progress.pl/pobierz oraz odesłanie wypełnionego skanu pocztą elektroniczną na adres biuro@go4progress.pl lub tradycyjną ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń.

Termin oraz zasady przeprowadzenia konkursu

Konkurs odbędzie się 19.04.2023 r. Koordynator konkursu w danej szkole zobowiązany jest przeprowadzić konkurs 19.04.2023 r. między godziną 8.00-16.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.03.2023 r. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest do przesyłania wypełnionych testów lub dostarczenia ich do siedziby Centrum Językowe Go4progress przy ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń, do dnia 21.04.2023 r. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu do 31.05.2023 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.go4progress.pl oraz na fanpage’u www.facebook.com/konkurslingo.

Nagrody

Nagrody przyznawane są na podstawie osiągnięcia największej liczby punktów. W każdej kategorii wiekowej organizator wyłoni laureatów:

  1. miejsce I — dyplom i nagroda rzeczowa
  2. miejsce II — dyplom i nagroda książkowa
  3. miejsce III — dyplom i słodka nagroda

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa. Spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na ponad 50% pytań wylosowana zostanie nagroda specjalna.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “pobierz” – kliknij tutaj by przejść do strony.