Sprawdź swój poziom angielskiego

Pamiętaj, że tu nie ma złych wyników 😉

Test to nie wszystko. Po jego rozwiązaniu, proponujemy spotkanie, podczas którego ocenimy Twój poziom angielskiego, uwzględniając także umiejętności mówienia.
Luty 2024

Konkurs LinGo 2024! Rozpoczynamy zapisy!

Zapraszamy pasjonatów języka angielskiego z klas 1-3 szkół podstawowych do udziału w konkursie “LinGo 2024”!

Szczegóły informacji

“LinGo” podstawowe informacje o konkursie

Czym jest LinGo?

Celem konkursu “LinGo” jest sprawdzenie umiejętności językowych i kulturowych w zakresie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Zakres zagadnień obejmuje podstawę programową oraz zagadnienia podane przez organizatora konkursu Centrum Językowe Go4progress z siedzibą przy ul. Lecha 5-7 w Toruniu. Konkurs przeznaczony jest dla klas 1-3 szkół podstawowych.

 

Na czym polega konkurs?

 

Konkurs “LinGo” jest konkursem jednoetapowym, polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań zamkniętych. Każda z grup wiekowych rozwiązuje test na innym poziomie trudności. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne i wynosi 20 zł za uczestnika. Opłaty należy przelewać do dnia 07.04.2024 r. na konto Organizatora (nr konta dostępny jest w regulaminie konkursu). Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu z języka angielskiego jest zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe oraz szkoły językowe. Uczestników zgłasza nauczyciel- koordynator konkursu w swojej szkole. Do zgłoszenia niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszenia do pobrania na stronie www.go4progress.pl/pobierz oraz odesłanie wypełnionego skanu pocztą elektroniczną na adres biuro@go4progress.pl lub tradycyjną ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń.